KOR-IT SERVICES

บริการของ KOR-IT คือการบริการงานออกแบบทางวิศวกรรมและก่อสร้าง หรือ EPC (Engineering Procurement and Construction) โดยมี BIM Process และ R&D ร่วมอยู่ด้วยจึงทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดของเราไร้รอยต่อในด้านการสื่อสาร ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบ สื่อสารเชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อ ยิ่งไปกว่านั้นที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากรทุกคนของบริษัททำหน้าที่คล้ายฟันเฟืองเล็กๆ ที่คอยขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกัน กระบวนการทำงานทั้งหมดจึงมีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะส่งมอบงานที่มีคุณภาพทุกความต้องการของลูกค้า

TURNKEY PROJECT

ENGINEERING

DESIGN  SERVICE

CONSTRUCTION

WORKING

PROCESS

ในการออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ หลังจากที่ได้แบบมาจากสถาปนิก จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ โดยระหว่างนี้จะมีการทำงานร่วมกับสถาปนิกเพื่อให้แบบในทางวิศวกรรมเป็นไปตามที่สถาปนิกต้องการ และขณะเดียวกันก็จะคอยรายงานงบประมาณให้กับทางเจ้าของทราบเป็นระยะเพื่อให้งบประมาณเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ด้วย

DESIGN

1

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทางทีมก่อสร้างของก่ออิฐจะเริ่มทำงานในขั้นตอน Pre-Construction Process ที่เตรียมตัวตั้งแต่การจัดเตรียมไซต์งาน อนุมัติวัสดุ จัดซื้อ รวมถึงวางระยะเวลาการทำงานทั้งหมด

PRE-CONSTRUCTION 

2

เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างจริงและควบคุมคุณภาพ เวลาในการก่อสร้าง และงบประมาณได้

CONSTRUCTION

3

เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทาง Kor-IT จะส่งมอบอาคาร พร้อม Manual และ Guarantee ต่างๆ ให้กับเจ้าของงาน พร้อมกับ Training การใช้อาคารและ ข้อมูลใน As-built Model เพื่อการทำ Facility management ต่อไป

4

COMMISSIONING AND HAND OVER

 

KOR-IT
29 Intamara 29 Yaek 3 Rd., Phayathai,
Bangkok, 10400 Thailand


E: contact@korit.co.th
T: +66 2 028 8412, +66 90 907 6076
Fax: +66 2 028 8412

  • Facebook - White Circle
  • Google+ - White Circle
  • Google Places - White Circle

© KOR-IT 2019  |  Design by

Kor-it_Logo-02.png