top of page

ABOUT KOR-IT

P2230159.JPG

KOR-IT ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2013 โดยกลุ่มคนที่ชื่นชอบในงานวิศวกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ด้วยความเชื่อว่าการยกระดับวงการก่อสร้างของประเทศไทยให้เท่าทันเทคโนโลยีการก่อสร้างของโลกเป็นสิ่งสำคัญ KOR-IT จึงนำนวัตกรรมใหม่ๆ ในยุคดิจิทัลมาเปลี่ยนแปลงวงการก่อสร้างเพื่อเอื้อต่อการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบ BIM Process (Building Information Modeling) การสร้างโมเดลอาคารสามมิติแบบละเอียดก่อนสร้างจริง, Pre-Fabrication การก่อสร้างอาคารแบบสำเร็จรูป และ Cloud based – Project tracking หรือการสื่อสารข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ถูกนำมาใช้เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมได้ทั้งงบประมาณ เวลา และคุณภาพ

 

และด้วยความถนัดของผู้บริหารที่แตกต่างกัน ช่วยเติมเต็มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี ผนวกกับทีมที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา KOR-IT ผ่านประสบการณ์ดูแลโปรเจ็กต์ต่างๆ มาแล้วนับร้อยโปรเจ็กต์ มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีในระดับโลก

THE TEAM

To Shape the New Era of Construction

VISION

Vision

OUR TEAM

P2230179.JPG

VASU

LAOCHARIYAKUL

Chief Financial Officer

Napon.png

NAPON

BOONCHANTA

Chief Operating Officer

P2230186.JPG

CHANON

KUWATTANASIRI

Chief Executive Officer

P2230194.JPG

TEERAPAT

SUKUMOLCHAN

VDC Engineering Director

Team

KOR-IT  Step by Step

หลังจากเปิดตัวมาเป็นเวลากว่า 5 ปี KOR-IT ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วมากกว่า 100 โปรเจ็กต์

Today

  • เริ่มนำระบบ BIM เข้ามาใช้ในองค์กรและถือว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศไทย

  • เริ่มจัดตั้งทีม Research and Development ขึ้นมา

  • พัฒนามาเป็น Engineering Service Firm ที่นำนวัตกรรมมาใช้ในบริการเป็นหลัก

  • เริ่มนำการก่อสร้างในระบบ Pre-fabrication หรือการก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมาใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง

  • เริ่มรับงานจากต่างประเทศโดยเริ่มต้นที่ประเทศพม่า ก่อนจะตามมาด้วยประเทศเม็กซิโกตามลำดับ

2016

KOR-IT มีทีมงานก่อสร้างที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยอยู่บนฐานความคิดที่ว่างานออกแบบที่มีคุณค่าจะต้องนำไปสร้างได้จริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2014

KOR-IT เริ่มก่อตัวขึ้นในฐานะผู้ออกแบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร

2013

Man Walking Up Stairs
History

TOOLS

ด้วยความเชื่อในเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มการทำงานในวงการก่อสร้าง ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในทุกๆ ด้าน KOR-IT จึงเลือกใช้นวัตกรรมอย่าง BIM Process (Building Information Modeling), Pre-Fabrication และ Cloud based – Project tracking มาใช้เพื่อควบคุมกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ กระทั่งสามารถควบคุมทั้งเวลาที่เสร็จสิ้นตรงตามกำหนด งบประมาณที่ใช้อย่างคุ้มค่า และคุณภาพของอาคารที่ส่งผลให้อายุการใช้งานสูงขึ้นตามไปด้วย

Tools

BIM PROCESS

(Building Information Modeling)

BIM เป็นกระบวนการทำงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยแก้ไขจุดบอดในแง่ของการสื่อสารระหว่างการก่อสร้างทั้งกระบวนการเพื่อให้ทุกฝ่ายที่ทำงานเข้าใจได้ตรงกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา หรือแม้กระทั่งเจ้าของงานเอง และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง BIM Process นั้นเป็นการจำลองภาพอาคารแบบสามมิติในระบบดิจิทัล ประกอบไปด้วยข้อมูลภายในอาคารนั้นอย่างละเอียด ผ่านการพินิจ วิเคราะห์ จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ในโลกระบบดิจิทัลแล้ว จึงถูกนำมาสร้างจริง โดยทุกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันนี้ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ลดความผิดพลาด อุปสรรคที่มักเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างได้ และช่วยควบคุมทั้งงบประมาณ เวลา และคุณภาพได้เป็นอย่างดี

PRE-FABRICATION

ระบบการสร้างอาคารที่จะผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนำมาประกอบในสถานที่จริง โดยจะผลิตขึ้นในโรงงานปิดที่สามารถควบคุมการผลิตได้ ทั้งในด้านคุณภาพ และสภาพอากาศที่มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความล่าช้าในการก่อสร้าง ระบบ Pre-Fabrication จึงเข้ามาช่วยควบคุมระยะเวลา คุณภาพ รวมไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างด้วย

CLOUD BASED-PROJECT TRACKING

ระบบสื่อสารระหว่างการทำงานแบบออนไลน์ ที่ช่วยให้การก่อสร้างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยให้ทุกฝ่ายเข้ามากรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น เริ่มตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อเพื่อควบคุมต้นทุน รายงานความคืบหน้า แสดงสถานะการทำงาน รวมไปถึงสถานะของเอกสารต่างๆ ด้วย ซึ่งข้อมูลที่ถูกกรอกเข้าไปแต่ละครั้งจะถูกอัพเดททันที ทุกฝ่ายจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกัน เข้าใจตรงกัน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

bottom of page